Kvalite & Miljö


Kvalitet

Begreppet kvalitet har för Swedwire många betydelser. Swedwires produkter av högsta tekniska kvalitet, utprovade i ett tufft svenskt klimat. Logistik, leveranstider, miljöansvar och driftsäkerhet håller också högsta kvalitetsklass. Swedwire är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö

Swedwire erbjuder produkter och lösningar som inte bara höjer våra kunders resultat utan också minskar deras miljöpåverkan genom förbättrad energieffektivitet och ökad produktivitet. Även i vår egen verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att sänka vår miljöpåverkan. I verksamheter har vi policys och program som har som mål att minska användningen av energi, vatten och andra material. Samtidigt arbetar vi med att maximera återvinningen, eliminera farliga material och effektivisera logistik och förpackningsanvändning. Som en del i Swedwires miljöarbete använder vi nu enbart 100% förnybar el.Kvalitets- & Miljöpolicy


Certifikat