Staglineräknare


* Ett kalkylerat värde som beräknas genom att summan av den totala stålarean multipliceras med trådens hållfasthet. Ingen hänsyn tas till den slagningsförlust som uppstår vid hopslagningen av kardeler och lina.