Jordlina för kraftledning (OGW)


Pålitlig, oavbruten överföring av elkraft är avgörande för energibranschen.

Kraftledningar som transporterar stora mängder elektricitet måste permanent skyddas mot skador från blixtnedslag eller andra störningar. Galvaniserade jordlinor är det bästa sättet att få detta skydd.

Swedwires jordlina kombinerar ledningsförmåga, korrosionsbeständighet och hög hållfasthet – alla de egenskaper som krävs för ett sådant skydd.

Kontakta oss för offert