Bultsax

För kapning av stållinor

Hydralisk Handpress

För på pressning av presslås

Wiretång

För kapning av ståltråd