Swedwire

Redan 1917 startade Swedwires bidrag till samhällsutvecklingen. Tillverkningen av varmförzinkade stålprodukter har sedan dess skett på samma plats, nära hamnen i den medeltida staden Varberg, mitt på den svenska västkusten. Idag har Swedwire en av världens mest moderna, effektiva och miljövänliga produktionsanläggningar för varmförzinkade stålprodukter. Kunderna finns över hela världen.

Stor flexibilitet

Flexibilitet är ett nyckelord för Swedwire. Tillverkning sker efter alla kända standarder och leveransform anpassas helt efter kundens önskemål. Swedwire kan hantera både stora beställningar och mindre specialleveranser.

Leveranssäkerhet

Swedwire lägger ner mycket stor omsorg för att säkerställa att alla leveranser sker med precision. Samverkan sker med välkända partners inom logistikområdet. Leveranstiderna är ofta korta, dels tack vare en flexibel produktionsanläggning, dels tack vare god planering och lagerhållning av standardprodukter.