Modern tillverkning

I Varberg på den svenska västkusten ligger en av världens mest moderna, effektiva och miljövänliga produktionsanläggningar för varmförzinkade stålprodukter. Leveranstiderna är ofta korta, dels tack vare en flexibel produktionsanläggning, dels tack vare god planering och lagerhållning av standardprodukter. Tillverkning sker efter alla kända standarder och leveransform anpassas helt efter kundens önskemål. Swedwire kan hantera både stora beställningar och mindre specialleveranser.